Na seznam dotazů

Název dotazu: Fond oprav
Zadáno: 14.4.2004 22:28
Otázka: V mnoha ústních projevech a hlavně pak v různých odborných publikacích věnujících se účetnictví či v různých společenstvích se trvale objevuje výraz „FOND OPRAV“. Já jsem na pochybách, zda je tento název pro oblast oprav oprávněný. Neboť za:
1) fondy je možno tvořit jen ze zisku. Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.
2) základem je úplné znění zákona České národní rady č. 593/1992 Sb. cit. § 2, § 3 odst. 2, § 4 odst. 2, § 7 atd. tak jak je tento zákon uveden v publikaci :Blaženy Petrlíkové „Zákon o účetnictví a předpisy související“
str. 199 Čl. III. Fondy:
(1) – tvorba a čerpání fondů se řídí příslušnými právními předpisy, stanovami či jinými zřizovacími listinami, inventárními předpisy účetní jednotky, případně rozhodnutím oprávněného orgánu účetní jednotky. Fondy se tvoří ze zisku po zdanění, pokud není stanoveno jinak.
str. 130 ČL. XI. zásady pro tvorbu a používání rezerv:
(1) – účetní jednotky účtují pouze o zákonných rezervách, jejichž tvorba a použití jsou stanoveny zvláštním zákonem a zohledněny zákonem o daních příjmů (zákonné rezervy),
(2) – tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů
(3) – zůstatky rezerv se převádějí do následujícího období
(4) – rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek
(5) – rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Odpověď: Zákon o vlastnictví bytů stanovuje v § 15 vlastníkům bytových a nebytových jednotek povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. V zákoně je také stanoven poměr, jakým jsou vlastníci jednotek povinni na správu domu přispívat.
Dle ustanovení § 15 odstavec 2 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Tuto zálohu spravuje zvláštní právnická osoba, která vzniká pokud jsou naplněny zákonem dané podmínky a nazývá se SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK.
Pro část z takto složené zálohy určené na opravy domu se používá název FOND OPRAV. Pro společenství vlastníků jednotek jsou tyto prostředky nevlastní, pouze je v souladu se svým statutem .
Jak vyplývá z výše uvedeného, nemá fond oprav nic společného s fondy tak jak je upravuje zákon o účetnictví a ani s rezervami dle zákona o rezervách.