Na seznam dotazů

Název dotazu: Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím
Zadáno: 13.10.2008 20:55
Otázka: Můj klient-FO, daňová evidence, pořídil nákladní automobil z EU  bez DPH  pořízení zboží. Jeho pořízení bylo nikoli za účelem dalšího prodeje, ale původně jako majetek pro výkon podnikatelské činnosti, odepisování. Nyní bude automobil prodávat. Může uplatnit § 90  odvést DPH pouze z přirážky? Budoucí kupec není plátce DPH, proto je to i pro něj výhodnější. Vše se uskutečňuje v jednom účetním období.
Odpověď: Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím v daném případě využít nelze, neboť zde nejsou naplněny podmínky stanovené v § 90 zákona o DPH.
Obchodníkem dle § 90 odstavec 1 písmeno c) je plátce daně, který v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, za účelem dalšího prodeje.
Tazatel neuvádí, zda byl nákladní automobil nový nebo použitý, proto autor nemůže tuto podmínku posoudit. Tazatel dále uvádí, že automobil byl pořízen za účelem výkonu podnikatelské činnosti. Z tohoto důvodu nemůže být tazatel považován za obchodníka s použitým zbožím.

Dle § 90 odstavec 2) může být zvláštní režim použit obchodníkem při dodání použitého zboží, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno (pokud zboží bylo zakoupeno) od:
• od osoby, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
• od jiného plátce, pro kterého bylo dodání zboží osvobozeno od daně podle § 62 (např. dodání osobního automobilu)
• od jiného obchodníka, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem byl použit zvláštní režim.
V daném případě byl nákladní automobil pořízen bez DPH. Předpokládám tedy, že automobil byl pořízen od plátce daně registrovaného v jiném čl. státu a DPH bylo přiznáno na principu reverse charge. Potom ani podmínka druhého odstavce není naplněna a zvláštním režim není možno použít.