Na seznam dotazů

Název dotazu: Výše úroku z půjčky
Zadáno: 1.6.2008 15:05
Otázka: Jsme společnost s ručením omezeným, vedeme účetnictví, plátci DPH.
Jak správně se stanoví úrok z půjčky společnosti od fyzické osoby od 1. 1. 2008? Lze i nadále používat 140 % disk. sazby ČNB dle dne uzavření smlouvy o půjčce?
Jak postupovat v následujících případech, když bude půjčka společnosti poskytnuta od:
a) společník, jednatel, zaměstnanec v jedné osobě,
b) společník a zaměstnanec v jedné osobě,
c) fyzická osoba - není zaměstnanec, ani společník, ani jednatel.
Odpověď: Zákon o stabilizaci veřejných financí přinesl změny i v oblasti stanovení ceny obvyklé u půjček. Do konce roku 2007 platilo, že obvyklá výše úroku u půjčky sjednané mezi spojenými osobami je 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2008 ze zákona vypuštěno. Nyní již není možno jako pomůcku pro stanovení výše půjčky u spojených osob používat diskontní sazbu ČNB.
Od roku 2008 je nutno úrokovou výši odvozovat od úroků, které by byly za stejných nebo obdobných podmínek sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích.

Výjimku stanoví zákon pouze pro případy, kdy je sjednaná výše úroků u půjčky a úvěru mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nezávislými osobami, a současně věřitelem je:
• fyzická osoba s bydlištěm mimo ČR (§ 2 odstavec 3 ZDP)
• právnická osoba, která nemá v ČR sídlo (§ 17 odstavec 4 ZDP)
• společník
• člen družstva

Jak postupovat v následujících případech, když bude půjčka společnosti poskytnuta od:
a) společník, jednatel, zaměstnanec v jedné osobě
V případě, že věřitelem je společník, jednatel a zaměstnanec v jedné osobě je možno sjednat úrok ve výši ceny obvyklé nebo nižší. Protože je věřitelem společník, je možno využít výjimku uvedenou v § 23 odstavec 7.

b) společník a zaměstnanec v jedné osobě,
Postup je shodný s případem a). Věřitelem je společník, je možno využít výjimku uvedenou v § 23 odstavec 7 a stanovit úrok nižší než je cena obvyklá.

c) fyzická osoba - není zaměstnanec, ani společník, ani jednatel.
Zákon nestanovuje pravidla pro sjednávání cen mezi nezávislými osobami. Pokud by byla cena stanovena v hrubě neobvyklé výši, mohl by správce daně případ kvalifikovat dle § 23 odstavec 10 jako krácení daně jiným způsobem.