Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezevy na opravy u majetku po leasingu
Zadáno: 14.4.2008 21:52
Otázka: Rezervy na opravy ( právní forma společnosti: s. r. o.).
Je možné vytvářet rezervy na opravy podle zákona o rezervách na majetek (nákladní automobily) pořízený formou finančního pronájmu. Majetek je při pořízení – ukončení leasingu na základě rozhodnutí úč. jednotky účtován přímo do nákladů?
Odpověď: Daňovým nákladem jsou pouze rezervy vytvořené dle pravidel stanovených § 7 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. V prvním odstavci je uvedeno, že rezervy je možno tvořit na opravy hmotného majetku, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let.

Hmotným majetkem se rozumí, dle § 26 odstavec 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mimo jiné samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Vstupní cena (cena za kterou je majetek po ukončení finančního pronájmu odkoupen) bývá z pravidla do 1 000 Kč. U takového majetku není splněn limit pro hmotný majetek a z toho důvodu není možné na jeho opravy tvořit daňové rezervy.