Na seznam dotazů

Název dotazu: Zdanění úroků z běžného účtu
Zadáno: 19.10.2007 08:46
Otázka: Jsem podnikatel-fyzická osoba a vedu účetnictví. Na firmu (na IČ) jsem uzavřel s bankou smlouvu o zřízení termínovaného účtu. V pravidelných intervalech banka připisuje na účet úroky a srážkovou daň z úroků. Účtuji:
připsaný úrok 221 MD 100 Kč 662 D 100 Kč
srážková daň 662 MD 15 Kč 221 D 15 Kč
Vzhledem k tomu, že tyto úroky jsou již zdaněné, nebudu je v daňovém přiznání uvádět ke zdanění (§ 8 příjmy z kapitálového majetku).
Odpověď: Uvedený postup není v souladu se zákonem. Podnikatel patrně používá pro své podnikání bankovní účet, který není pro podnikatelské účely určený.
Zákon o daních z příjmů v § 36 odstavec 2 písmeno c) stanoví, že daň ve výši 15 % se sráží mimo jiné z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty.
U běžných účtů určených k podnikání banka srážkovou daň z úroků nesmí srážet. Podnikatel uvede výši úroků na daňovém přiznání v řádku 38 - příjmy z kapitálového majetku a zdaní je v souhrnu s ostatními příjmy progresivní sazbou daně dle § 16 zákona o daních z příjmů.