Na seznam dotazů

Název dotazu: Poskytování cestovních náhrad
Zadáno: 3.10.2007 18:55
Otázka: Zaměstnanci mají bydliště v obci Veselí nad Moravou a pracují pro zaměstnavatele se sídlem v Praze. Práci vykonávají na různých místech České republiky. Je možné poskytovat cestovní náhrady při cestě začínající z bydliště?
Odpověď: Pracovní cestou se dle § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

Sjednání místa výkonu práce je jednou z povinností při uzavírání pracovní smlouvy (§ 34 zákoníku práce). Fakultativně lze v pracovní smlouvě sjednat pro účely poskytování cestovních náhrad pravidelné pracoviště. Není-li v pracovní smlouvě pravidelné pracoviště sjednáno, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.

Dle ustanovení § 152 zákoníku práce se cestovní náhrady poskytují za cestovní výdaje, které vznikly při:
• pracovní cestě
• cestě mimo pravidelné pracoviště,
• …

Z uvedeného je patrné, že zaměstnanec má nárok na výplatu cestovních náhrad, pokud je zaměstnavatelem vyslán mimo místo výkonu práce případně mimo své pravidelné pracoviště.

V daném případě lze doporučit, sjednat se zaměstnanci místo výkonu práce adresu bydliště. Jakmile bude zaměstnanec vyslán mimo své bydliště, ocitá se na pracovní cestě a má nárok dle ustanovení § 152 odstavec 1 zákoníku práce na výplatu cestovních náhrad.
Alternativně, lze místo výkonu práce sjednat například Hl. město Praha a v pracovní smlouvě ujednat pravidelné pracoviště adresu bydliště. I v tomto případě má dle § 152 odstavec 2 zaměstnanec právo na výplatu cestovních náhrad.