Na seznam dotazů

Název dotazu: Kursové rozdíly v daňové evidenci
Zadáno: 28.6.2007 10:39
Otázka: Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, podniká v mezinárodní autodopravě. Příjmy a výdaje se z valut na Kč přepočítávají pevným kurzem. Kamiony projíždějí prakticky celou Evropou, řidiči musí podle potřeby měnit jednu valutu za jinou. Doklady o směně často neobsahují údaj o poplatku za směnu - poplatek je zahrnut v směnném kurzu. Při směnách vznikají kursové zisky i ztráty (často se jedná o značné částky), které se jednoznačně vztahují k podnikatelské činnosti a ovlivňují zisk podnikatele. Skutečně se tyto kursové rozdíly neevidují v daňové evidenci a neovlivňují daňový základ (viz pokyn D-300 a různé výklady)?
Odpověď: V daňové evidenci žádné kursové rozdíly nevznikají, jelikož se zde čistě pro daňové účely evidují až skutečné příjmy a výdaje. Z toho důvodu se do příjmů a výdajů nepromítnou ani kursové zisky a ztráty z přepočtu jednotlivých měn.
Příjmy a výdaje v cizí měně se na českou měnu přepočtou v souladu s § 38 odst. 1 ZDP pro přepočet se použije :
– Aktuální denní kurs ČNB,
– Pevný (historický) kurs ČNB daného zdaňovacího období (např. měsíční, čtvrtletní nebo roční),
– Jednotný kurs (za rok 2006 zveřejněný coby Pokyn D-303, ve Finančním zpravodaji č. 1/2007 strana 43).

I kdyby nad rámec zákona poplatník vyčíslil kursové rozdíly z přepočtu měn, nejednalo by se o daňově relevantní položky.