Na seznam dotazů

Název dotazu: Souběh pracovního poměru a podnikání
Zadáno: 23.4.2007 11:04
Otázka: Společnost provozující obchod a zaměstnává prodavače. Zaměstnanec provádí 2x ročně provádí i údržbu zařízení prodejny. Je možné, aby zaměstnanec za tyto práce fakturoval svému zaměstnavateli?
Odpověď: Souběh pracovního poměru (závislá práce) a současná fakturace za podnikatelskou aktivitu (nezávislá práce) u jednoho subjektu není v právním řádu ČR regulována.
Musí se však jednat o odlišnou práci a nesmí být skutečnost zakrývána formálním stavem.

Příjmy ze závislé činnosti jsou definovány v § 6 odstavec 1 zákona o daních z příjmů, jako příjmy z činnosti, u které je zaměstnanec při výkonu práce povinen dbát příkazů svého zaměstnavatele.
Pokud zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonává i jinou činnost, nenaplňující znaky závislé práce, nepodléhají tyto příjmy odvodům na straně zaměstnavatele, a zaměstnanec má povinnost provést zdanění ve svém daňovém přiznání pod svojí odpovědností.