Na seznam dotazů

Název dotazu: Přepočet cizích měn v daňové evidenci
Zadáno: 28.1.2007 23:04
Otázka: Dle § 38 odst. 1 zákona o dani z příjmu, využíváme v daňové evidenci možnost uplatňovat kurzy devizového trhu dle zákona o účetnictví, konkrétně používáme pevný kurz ČNB z 1. 1. po celý rok. K 31. 12. pak je podle zákona o účetnictví nutno provést přepočet na aktuální kurz zůstatků valutové pokladny a devizového účtu, kurzové zisky či ztráty z této operace jsou daňovými příjmy nebo výdaji. Zároveň je tímto přepočtem nastaven korunový stav valutové pokladny a devizového účtu pro následující rok.
V pokynu D-300 odst. „K § 7b“ je však uvedeno, že „.. v daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny..“.
Platí to i při uplatnění kurzů devizového trhu dle zákona o účetnictví? Vycházel by pak jiný daňový základ! A zůstatky valut a deviz by se převáděly na pevný kurz dalšího účetního období mimo daňovou evidenci?
Odpověď: Pravidla, kterými se řídí vedení daňové evidence jsou dána v ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů. Povinnost přeceňovat peněžní prostředky k rozvahovému dni plyne ze zákona o účetnictví. Z toho důvodu se na poplatníky, kteří evidují své příjmy a výdaje v daňové evidenci se nevztahuje. A to ani v případě, že dle § 38 zákona o daních z příjmů využívají kursy devisového trhu uplatňované dle účetních předpisů.