Na seznam dotazů

Název dotazu: Časové rozlišení mimořádné splátky leasingu
Zadáno: 31.8.2006 11:56
Otázka: Mám dotaz ohledně rozpouštění nákladů z leasingové akontace. Jedná se o Škodu Fabii, v technickém průkaze označenou N1 (tudíž si můžeme uplatňovat DPH), doba trvání leasingu je 36 měsíců.
Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu byl podepsán 20. 12. 2005, akontace byla zaplacena 23. 12. 2005, první leasingová splátka byla zaplacena 10. 1. 2006, úřední záznam v technickém průkazu byl proveden 12. 1. 2006. První časové rozlišení nákladů mimořádné splátky proběhlo až v lednu 2006. Myslím, že do nákladů jsme si mohli uplatnit časové rozlišení již v prosinci (dle protokolu o předání a převzetí). Pokud ano, musíme vše opravit nebo není zásadní chybou, když ponecháme rozpouštění až od ledna letošního roku?
Odpověď: Podle § 24 odstavec 4 písmeno a) zákona o daních z příjmů se doba nájmu počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Pokud tedy byl automobil předán nájemci 20. 12. 2005 lze v roce 2005 uplatnit jednu poměrnou část nájemného. Podmínkou však je, aby v již také prosinci byla sjednána leasingová smlouva. V případě kdy ke sjednání leasingové smlouvy dojde až v lednu 2006 nebude možné 1/36 nájemného v roce 2005 uplatnit, protože zákon o daních z příjmů stanoví, že jako daňový výdaj je možno uplatnit nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku.
Pokud v prosinci smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku sjednána není, nelze uplatňovat za tento měsíc do daňových výdajů žádné nájemné. Datum zápisu změny v technickém průkazu není pro účely uplatňování leasingových splátek do daňových výdajů podstatné.
V případě, že poplatník uplatní časové rozlišení splátek leasingu nesprávně, má povinnost daňový základ opravit v dodatečném přiznání.
Daňový základ se posuzuje samostatně za zdaňovací období. Tím, že poplatník chybně začne uplatňovat náklady na nájemné o měsíc dříve, vykáže ve zdaňovacím období zahájení leasingové smlouvy nižší základ daně, což může být v případě daňové kontroly předmětem doměrku.