Na seznam dotazů

Název dotazu: Silniční daň - vozidlo dočasně nevyužívané k podnikání
Zadáno: 15.3.2006 14:09
Otázka: Společnost v průběhu účetního a zdaňovacího období pořídila a zavedla do účetní a daňové evidence osobní automobil. V další části účetního a zdaňovacího období však automobil nebyl používán k podnikání ani v přímé souvislosti s podnikáním. Nepoužívání automobilu lze prokázat záznamem o provozu vozidla (knihou jízd). Navrhované řešení:
a) nepodávat daňové přiznání k dani silniční (a neplatit silniční daň)
b) neuplatnit účetní odpisy za příslušné účetní období (daňové odpisy uplatnit lze)
c) vyloučit z nákladů na dosažení a udržení příjmů zaplacené (příslušný podíl) pojistné majetku, případně pojistné v rámci zákonného pojištění a v rámci komerčního pojištění.
Je navrhované řešení správné?
Odpověď: Dle § 2 zákona o silniční dani jsou předmětem daně silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Nejde-li tedy o nákladní automobil (i tahač), nákladní návěs nebo nákladní přívěs s celkovou (největší povolenou) hmotností 12 tun a větší, ze kterých se platí silniční daň bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou od 1. ledna 2004 předmětem daně (daň se z vozidel platí) ta silniční vozidla, která jsou používána k podnikání.
Od 1. ledna 2004 se již neuplatňuje pro stanovení předmětu silniční daně podmínka "vozidlo je určeno k podnikání". Vozidla jsou tedy předmětem silniční daně jen v těch kalendářních měsících, ve kterých jsou k podnikání použita (i jeden den v kalendářním měsíci). Z tohoto důvodu nemá poplatník povinnost hradit daň za měsíce, ve kterých vozidlo nebylo prokazatelně k podnikání využíváno.
Pokud vozidlo nebylo k podnikání využíváno celý kalendářní rok, nemá poplatník povinnost dle § 15 zákona o silniční dani podávat daňové přiznání.
Na otázku, zda uplatnit odpisy a další náklady týkající se vozidla nelze bez znalosti důvodů odstavení vozidla odpovědět. Pokud by například bylo vozidlo celý rok vyřazeno z provozu z důvodu opravitelné závady, nevidím důvod, proč z nákladů společnosti pojistné vylučovat a neuplatňovat odpisy.