Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady na vzorky zboží
Zadáno: 2.1.2006 08:42
Otázka: Jsme FO, vedeme daňovou evidenci, jsme plátci DPH a od 1. 1. 2006 přecházíme na podvojné účetnictví. Jednou z našich činností je vývoj a výroba golfových trenažérů (již dva roky). Všechny díly se účtovaly přímo do nákladů, evidence na skladu. Část smontovaných trenažérů je zapůjčená k testování nebo darovaná po celém světě na reklamní účely. Jak tyto kusy budeme účtovat v daňové evidenci a jak v PÚ vzhledem k dani z příjmu a DPH? Cena jednoho kusu je asi 15 000 Kč.
Odpověď: Poskytnutí golfového trenažéru zákazníkovi pro testovací účely bude daňovým nákladem dle § 24 odstavec 1) zákona o daních z příjmů. U darování trenažérů pro reklamní účely je třeba zkoumat zda takto vynaložené náklady je možno považovat za náklady na reklamu nebo zda se bude jednat o náklady na reprezentaci.

Náklady na reklamu (propagaci) – tyto výdaje jsou daňově uznatelnými a současně zůstává zachován i nárok na odpočet bez vzniku daňové povinnosti na výstupu. Hlavním předpokladem je, že poplatník prokáže jejich vynaložení na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Výše výdajů (nákladů), které může podnikatel vynaložit na reklamu není zákonem omezena.

Náklady na reprezentaci – nejsou daňově uznatelnými a plátce DPH nemá nárok na odpočet DPH. Zatímco výdaji na reklamu rozumíme výdaje spojené s prezentací obchodního jména firmy, výrobku a služeb poskytovaných firmou, výdaje na reprezentaci souvisejí nejčastěji s různými formami obdarování obchodního partnera např. při obchodním jednání a podobně.

Náklady na reklamní a propagační předměty – Pro tyto předměty platí v zákoně o dani z příjmů a zákoně o DPH zvláštní pravidla. Dle zákona o DPH není bezúplatné poskytnutí reklamního a propagačního předmětu dodáním zboží, tedy ani předmětem daně z přidané hodnoty.
Přičemž reklamním a propagačním předmětem je charakterizován jako předmět, který je opatřen obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, pokud jeho vstupní cena v úrovni bez daně nepřevyšuje 500 Kč. Tato podmínka však v případě golfových trenažérů splněna není.


Závěr:
Pokud budou golfové trenažéry poskytnuty jako dar, bez dalšího smluvního ošetření, náklady na jejich pořízení nebudou daňově relevantní.
V případě, že by golfové trenažéry byly poskytovány jako vzorky zboží, popřípadě nebyly poskytovány zcela zdarma, bude jejich pořízení daňovým nákladem a odpočet DPH zůstane zachován. Vše záleží na smluvních podmínkách a přípravě důkazních prostředků pro prokázání, že náklady vynaložené na výrobu trenažérů byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu ustavení § 24 odstavec 1 zákona o daních z příjmů.