Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na nákup objektu
Zadáno: 2.1.2006 08:36
Otázka: Prosím o radu potřebuji vytvořit daňovou rezervu na nákup zemědělského objektu, který bude sloužit k podnikání.Vedu daňovou evidenci.
Odpověď: Daňovým výdajem dle § 24 odstavec 2 písmeno i) zákona o daních z příjmů jsou pouze ty rezervy, jejichž výši a způsob tvorby stanoví zákon o rezervách č. 593/1992 Sb.

Dle tohoto zákona je možno tvořit:
• bankovní rezervy
• rezervy v pojišťovnictví
• rezervy na opravy hmotného majetku
• rezervy na pěstební činnost
• ostatní technické rezervy (například na odbahnění rybníků a pod.)

Tvorbu rezervy na nákup zemědělského objektu zákon nepřipouští a z tohoto důvodu její případná tvorba nebude považována za daňový výdaj.
Výdaje na pořízení objektu se daňově uplatňují pouze prostřednictvím daňových odpisů.