Na seznam dotazů

Název dotazu: Fond oprav v podvojném účetnictví
Zadáno: 23.2.2004 22:29
Otázka: Může si fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví zaúčtovat přímo do nákladů poplatek do fondu oprav ve výši 65 000 Kč? (Devět fyzických osob vlastní nemovitost, každý má podíl dle počtu čtverečních metrů zapsaný do katastru nemovitostí.) Společně vytvořili fond oprav.
Odpověď: Příspěvek do fondu oprav je ve skutečnosti poskytnutím zálohy na určité výdaje které nastanou v budoucnu. Zálohy se v účetnictví (od 1.1.2004 termín účetnictví zahrnuje jen podvojné účetnictví) účtují na účty účtové skupiny 31 například účet 314.
Tyto poskytnuté zálohy se stanou nákladem, teprve po skutečném provedení opravy. Poplatník musí požadovat vyúčtování poskytnutých záloh na správci nemovitosti a to i s rozlišením, které prostředky byly vynaloženy na opravy a které na technické zhodnocení budovy. Na základě tohoto vyúčtování bude zaúčtována záloha ve prospěch nákladů na opravy nebo zvýší vstupní, případně zůstatkovou cenu stavby.
Vlastník stavby může na plánované opravy vytvářet rezervy na opravy hmotného majetku, které jsou při dodržení podmínek uvedených v § 7) zákona o rezervách považovány za daňově relevantní náklad.