Na seznam dotazů

Název dotazu: rezerva na pořízení nemovitosti
Zadáno: 4.12.2003 10:19
Otázka: Jsme sdružení fyzických osob zabývající se tepelnými průmyslovými izolacemi, účtující v jednoduchém účetnictví a měli by jsme zájem si v příštím roce koupit nemovitost a používat jí jako sklad materiálu. K dnešnímu dni není jasné zda se se stávajícím majitelem nemovitosti dohodneme na koupi a na výši ceny (předpokládáme cca 500 000 Kč). Je možné si na tuto koupi vytvořit finanční rezervu a tím se vyhnout zdanění výše uvedené částky v daňovém přiznání za letošní rok? V případě, že je to možné, tak za jakých podmínek a jaké doklady k tomu musíme mít
Odpověď: Tvorbou rezerv vyjadřují účetní jednotky míru předvídaného rizika a možné ztráty. Zákon o účetnictví neomezuje poplatníky v druzích a tvorbě rezerv.
Tazatel má jistě v úmyslu tvořit takové rezervy, které by byly daňovým nákladem.
Zákon o daních příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové rezervy, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tento předpis stanovuje pravidla pro tvorbu několika druhů rezerv, například bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost.
Jak je zřejmé, daňové rezervy na z koupi nemovitosti vytvářet nelze.

Po pořízení nemovitosti se účastníci sdružení stanou podílovými spoluvlastníky dané haly a každý bude daňově uplatňovat odpisy ze svého spoluvlastnického podílu.